Vår SALTINHALATOR (saltpipa) är ett patenterat ungerskt medicinteknisk hjälpmedel och är godkänd hos Svenska Läkemedelsverket. Pipan rensar och vårdar luftvägarna. Den hjälper allergiker och astmatiker minska sina mediciner. Räcker för 5 år. Man kan lindra dessa problem:
  • Pollenallergi
  • Astma
  • Kroniska luftvägsinflammationer
  • Snuva
  • Smittsamma luftvägsinfektioner
  • Luftvägsbesvär orsakat av rökning
  • KOL